Kijk ook eens op:

Wil Ik Berekenen

 

Alle informatie in een notendop

 

Gebruik informatie

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Wilikweten behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilikweten. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Wilikweten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

 

Link van/naar deze website

Wilikweten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Wilikweten de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

 

Copyright Afbeeldingen

Afbeeldingen op deze website zonder naamsvermelding zijn vrij om te gebruiken. Afbeeldingen op deze website met de vermelding 'Foto: <naam maker>' hebben een creative common licentie met naamsvermelding. Deze licentie houdt in dat het is toegestaan deze afbeeldingen te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op deze afbeeldingen gebaseerd is – maar uitsluitend als de maker van de afbeelding vermeld wordt.