Kijk ook eens op:

Wil Ik Berekenen

 

Alle informatie in een notendop

Medezeggenschapsraad

Niet alle vakanties zijn door de overheid vastgesteld. Alleen de zomervakanties zijn vastgelegd, de andere vakanties hebben alleen een advies data. Een school mag hier vanaf wijken wanneer de Medezeggenschapsraad (MR) anders adviseert.

Een Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders van leerlingen en worden door het schoolbestuur geïnformeerd over onder andere de schoolvakanties. De Medezeggenschapsraad is door de overheid een verplichte raad en staat omschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De Medezeggenschapsraad kan advies uitbrengen, waar de school wel of niet gehoor aan kan geven.

Per 1 augustus 2013 treed er een nieuwe wet in werking. Hierin staat onder andere dat voor het voortgezet onderwijs de zomervakantie van 7 naar 6 weken gaat. De 5 dagen die in de zomervakantie zijn vervallen, komen als roostervrije week terug. Deze 5 dagen kunnen gedurende het hele schooljaar ingezet worden. In totaal hebben leerlingen per jaar 12 roostervrije dagen. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf het schooljaar 2013-2014. Om ervoor te zorgen dat de Medezeggenschapsraad hier ook inspraak op mag krijgen, is de Wet medezeggenschap op scholen hierop aangepast.

De zomervakantie duurt het langste van alle vakanties. In totaal bestaan er in het onderwijs 5 vakanties:

  • Zomervakantie, 7 weken (voortgezet onderwijs), 6 weken (primair onderwijs)
  • Herfstvakantie, 2 weken
  • Kerstvakantie, 2 weken
  • Voorjaarsvakantie, 1 week
  • Meivakantie, 1 week

Bronnen

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.schoolvakanties-nederland.nl
  • www.schoolvakanties.nl
  • www.schoolvakanties.net

Reacties