Kijk ook eens op:

Wil Ik Berekenen

 

Alle informatie in een notendop

Schoolvakanties 2012-2013

In Nederland heeft het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs elke jaar recht op vakanties. De overheid 3 regio’s heeft aangewezen, waarmee onderscheid in vakantiedata gemaakt kan worden. Deze regio’s zijn Noord, Midden en Zuid. De overheid heeft deze regio’s aangewezen om te voorkomen dat wegen vast komen te lopen met automobilisten die op vakantie gaan en om te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken.

Niet alle vakanties zijn door de overheid vastgesteld. Alleen de zomervakanties zijn vastgelegd, de andere vakanties hebben alleen een advies data. Een school mag hier vanaf wijken wanneer de Medezeggenschapsraad (MR) anders adviseert. Een Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders van leerlingen en worden door het schoolbestuur geïnformeerd over onder andere de schoolvakanties. De Medezeggenschapsraad is door de overheid een verplichte raad en staat omschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De Medezeggenschapsraad kan advies uitbrengen, waar de school wel of niet gehoor aan kan geven.

Per 1 augustus 2013 treed er een nieuwe wet in werking. Hierin staat onder andere dat voor het voortgezet onderwijs de zomervakantie van 7 naar 6 weken gaat. De 5 dagen die in de zomervakantie zijn vervallen, komen als roostervrije week terug. Deze 5 dagen kunnen gedurende het hele schooljaar ingezet worden. In totaal hebben leerlingen per jaar 12 roostervrije dagen. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf het schooljaar 2013-2014. Om ervoor te zorgen dat de Medezeggenschapsraad hier ook inspraak op mag krijgen, is de Wet medezeggenschap op scholen hierop aangepast.

De vakantiedata voor het schooljaar 2012-2013 zijn:

Herfstvakantie Noord: 20 oktober t/m 28 oktober 2012
Herfstvakantie Midden/Zuid: 13 oktober t/m 21 oktober 2012
Kerstvakantie Noord/Midden/Zuid: 22 december 2012 t/m 6 januari 2013
Voorjaarsvakantie Noord/Midden: 16 februari t/m 24 februari 2013
Voorjaarsvakantie Zuid: 23 februari t/m 3 maart 2013
Meivakantie Noord/Midden/Zuid: 27 april t/m 5 mei 2013

Primair onderwijs
Zomervakantie Noord: 6 juli t/m 18 augustus 2013
Zomervakantie Midden: 20 juli t/m 1 september 2013
Zomervakantie Zuid: 29 juni t/m 11 augustus 2013

Voortgezet onderwijs
Zomervakantie Noord: 6 juli t/m 18 augustus 2013
Zomervakantie Midden: 13 juli t/m 1 september 2013
Zomervakantie Zuid: 29 juni t/m 18 augustus 2013

Bronnen

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.schoolvakanties-nederland.nl
  • www.schoolvakanties.nl
  • www.schoolvakanties.net

Reacties