Kijk ook eens op:

Wil Ik Berekenen

 

Alle informatie in een notendop

Zomervakantie

Onze zomervakantie is voor het grootste gedeelte in de maanden juli en augustus. Het is de langste vakantie van het jaar en de reden daarvan gaat een paar eeuwen terug. Vroeger waren de maanden juli en augustus de beste maanden om gewassen te rooien. In de agrarische sector, wat in die tijd een grote en belangrijke sector was, was veel werkgelegenheid en daar zijn de vakanties op aangepast. Zo kon iedereen die dat wou ik de zomervakantie nog iets bijverdienen.

In Nederland heeft het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs elke jaar een zomervakantie. Wanneer de zomervakantie precies begint en eindigt varieert per jaar, doordat de weeknummers niet al op dezelfde dagen van de week vallen, maar ook doordat de overheid 3 regio’s heeft aangewezen, die elk een week na elkaar beginnen. Deze regio’s zijn Noord, Midden en Zuid. De overheid heeft deze regio’s aangewezen om te voorkomen dat wegen vast komen te lopen met automobilisten die op vakantie gaan en om te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken.

Niet alle vakanties zijn door de overheid vastgesteld. Alleen de zomervakanties zijn vastgelegd, de andere vakanties hebben alleen een advies data. Een school mag hier vanaf wijken wanneer de Medezeggenschapsraad (MR) anders adviseert. Een Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders van leerlingen en worden door het schoolbestuur geïnformeerd over onder andere de schoolvakanties. De Medezeggenschapsraad is door de overheid een verplichte raad en staat omschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De Medezeggenschapsraad kan advies uitbrengen, waar de school wel of niet gehoor aan kan geven.

Per 1 augustus 2013 treed er een nieuwe wet in werking. Hierin staat onder andere dat voor het voortgezet onderwijs de zomervakantie van 7 naar 6 weken gaat. De 5 dagen die in de zomervakantie zijn vervallen, komen als roostervrije week terug. Deze 5 dagen kunnen gedurende het hele schooljaar ingezet worden. In totaal hebben leerlingen per jaar 12 roostervrije dagen. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf het schooljaar 2013-2014. Om ervoor te zorgen dat de Medezeggenschapsraad hier ook inspraak op mag krijgen, is de Wet medezeggenschap op scholen hierop aangepast.

De zomervakantie duurt het langste van alle vakanties. In totaal bestaan er in het onderwijs 5 vakanties:

  • Zomervakantie, 7 weken (voortgezet onderwijs, 6 weken vanaf schooljaar 2013-2014), 6 weken (primair onderwijs)
  • Herfstvakantie, 2 weken
  • Kerstvakantie, 2 weken
  • Voorjaarsvakantie, 1 week
  • Meivakantie, 1 week

Bronnen

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.schoolvakanties-nederland.nl
  • www.schoolvakanties.nl
  • www.schoolvakanties.net

Reacties