Kijk ook eens op:

Wil Ik Berekenen

 

Alle informatie in een notendop

Zomervakantie 2013

Onze zomervakantie is voor het grootste gedeelte in de maanden juli en augustus. Het is de langste vakantie van het jaar en de reden daarvan gaat een paar eeuwen terug. Vroeger waren de maanden juli en augustus de beste maanden om gewassen te rooien. In de agrarische sector, wat in die tijd een grote en belangrijke sector was, was veel werkgelegenheid en daar zijn de vakanties op aangepast. Zo kon iedereen die dat wou ik de zomervakantie nog iets bijverdienen.

In Nederland heeft het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs elke jaar een zomervakantie. Wanneer de zomervakantie precies begint en eindigt varieert per jaar, doordat de weeknummers niet al op dezelfde dagen van de week vallen, maar ook doordat de overheid 3 regio’s heeft aangewezen, die elk een week na elkaar beginnen. Deze regio’s zijn Noord, Midden en Zuid. De overheid heeft deze regio’s aangewezen om te voorkomen dat wegen vast komen te lopen met automobilisten die op vakantie gaan en om te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken.

De zomervakanties in 2013:

Primair onderwijs
Noord: 6 juli t/m 18 augustus 2013
Midden: 20 juli t/m 1 september 2013
Zuid: 29 juni t/m 11 augustus 2013

Voortgezet onderwijs
Noord: 6 juli t/m 18 augustus 2013
Midden: 13 juli t/m 1 september 2013
Zuid: 29 juni t/m 18 augustus 2013

De data van andere vakanties in 2013 zijn voor Primair- en Voortgezet onderwijs gelijk. Deze zijn:

Kerstvakantie Noord/Midden/zuid: 22 december 2012 t/m 6 januari 2013
Voorjaarsvakantie Noord/Midden: 16 februari t/m 24 februari 2013
Voorjaarsvakantie Zuid: 23 februari t/m 3 maart 2013
Meivakantie Noord/Midden/Zuid: 27 april t/m 5 mei 2013
Herfstvakantie Noord/Midden: 19 oktober t/m 27 oktober 2013
Herfstvakantie Zuid: 12 oktober t/m 20 oktober 2013
Kerstvakantie Noord/Midden/Zuid: 21 december 2013 t/m 5 januari 2014

Bronnen

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.schoolvakanties-nederland.nl
  • www.schoolvakanties.nl

Reacties